Nabídka pro školy

Jaro 2017

Nabídka programů pro 1. stupeň ZŠ

- historie a místopis [PDF]
- řemesla [PDF]
- prvouka [PDF]