'Fotogalerie'

Mníšecká rošáda 2016

V neděli 4.12.2016 se v Městském kulturním středisku v Lipkách uskutečnil 11. ročník šachového turnaje Mníšecká rošáda.

Zúčastnilo se 24 hráček a hráčů, z toho 9 dětí.

Velkou novinkou byla změna herního systému. Opustili jsme model vyřazovací soutěže. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol. Tento způsob umožnil hrát partie v klidnějším tempu než v posledních letech, kdy se hrál tzv. bleskový šach. Tato změna byla přivítána většinou účastníků s povděkem a spolu s dobrou organizací, hodnotnými cenami, občerstvením, tradičním dortem, a hlavně celkovou přátelskou atmosférou přispěla k výraznému pochvalnému hodnocení letošního turnaje.

Umístění na prvních třech místech:

Absolutní pořadí: Kategorie děti:
1. Miroslav Blažek
2. František Šaur
3. František Kopecký
1. Oliver Jelínek
2. Jakub Nosek
3. Lucie Glasbergerová

Za pořadatele: Vladimír Novák

Fotogalerie

Krejčí Listopad 23rd, 2016

Mozaikování fasády Oázy

10. září 2016 proběhlo pod uměleckým vedením Mirka Salcmana mozaikování fasády Oázy na farní zahradě.

Krejčí Listopad 23rd, 2016

Svatováclavské posvícení

Už jste to někdy zažili? Navaříte, napečete, oblečete se do svátečního, čekáte, čekáte a hosté nikde. Podobný scénář jsme zažívali při letošních posvícenských oslavách. Pak se ale stal zázrak a farní zahrada byla během chvilky plná rodičů, dětí, babiček i tetiček. V tu chvíli jsme pochopili, jakou sílu a moc mají příznivci našeho spolku. A kde bychom bez Vás byli? Kdo by plnil úkoly v posvícenské stezce? Kdo by se radoval z připravené pohádky? Střílel z kuše na papírového mníšeckého divočáka? Vyráběl ve vlněné dílně? Komu by tkadlena ukazovala své umění? Kdo by snědl všechny nachystané dobroty?
Ani pokud jde o vaši štědrost, jste nás letos nezklamali. Výtěžek z dobročinného jarmarku dosáhl výše 16 212 Kč a bude použit na pořízení venkovních dveří do prostřední místnosti (kuchyňky) budovy Oázy na farní zahradě. Díky všem ochotným jednotlivcům i rodinám, kteří se podíleli na vytváření programu, zajišťovali prodej, vyrobili, darovali na jarmark, co je jejich srdci blízké. Děkujeme také řeznictví Novák za slevu na výborné buřty a brašnářství Věra Kašpárková z Líšnice za kožené výrobky.
Děkujeme, že Vás máme!

Fotogalerie

Foto: M. Cihla, Z. Lacková, M. Krejčová

Pšeničková Pavla Říjen 5th, 2016

Dárečky pro předčasné narozené děti popáté

Vánoce jsou plné symbolů, některé vytváříme nově a zakrýváme ten hlavní – zrození dítěte, které přišlo chudé a nahé zachránit svět. K symbolům, které jsou jistě krásné a stojí za to je uchovat, patří nezištné podarování lidí v nouzi. A nemusí to být jen nouze hmotná.
V roli Tří Králů, kteří přinesli dary, figurují letos symbolicky tři ženy Marie, Marta a Jaroslava: Marta Svobodová z Mníšku pod Brdy, Marie Hejná z Vlašimi a Jaroslava Minaříková z Rymaně. Nepřinesly zlato, kadidlo a myrhu, ale svetříky, čepičky, ponožtičky, deky a přáníčka pro předčasně narozené děti. Už popáté jsme je předali sdružení Nedoklubko pro porodnici v Podolí a vyřizujeme velké poděkování za Vaši obětavost.

Pšeničková Pavla Listopad 20th, 2015

Svatováclavské posvícení 2015

„To je zlaté posvícení…,“ zpívá se v jedné lidové písničce. Možná by tam mohlo ještě být – co všechno se dá stihnout za jedno sváteční odpoledne. Projít posvícenskou stezku se zábavnými i poučnými úkoly (tentokrát vedla přes Pivovárku). Povozit se na dobovém kolotoči na ruční pohon. Zastřílet si z luku a samostřílu. Vyrobit si vlastní štěrchadlo. Potěšit se při pohádce O Písničce, kde se nejen hrálo a zpívalo, ale také malovalo, a každý se mohl zapojit.
Taky jsme stihli odhlasovat změnu názvu naší organizace na „OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.“ (zapsaný spolek). Což ovšem není nějaká naše marnivost, ale nezbytná legislativní úprava. Naše činnost zůstává stejná.
V druhé části lidové písničky se zpívá: „Máme maso a zas maso…“. Důkaz toho, že bez jídla prostě není žádná zábava. A tak to na dobročinném jarmarku vonělo koláči, kávou, rohlíčky, perníčky, zelňáky, buřty i fazolačkou, ale také sušenou meduňkou nebo šalvějí. A k tomu všemu jste si mohli koupit opravdické „štěstí“, někdo šel do fronty i dvakrát.
Dobročinné jarmarky jsou prostě fajn – každý donese, co má rád nebo co ho baví, povyměňuje recepty, usype pár drobných a leckdy ani netuší, že dělá dobrý skutek. Ten letošní společný dal dohromady 14.290,- Kč. Jak bylo avizováno, částka bude použita na koupi dětského dřevěného domečku na farní zahradě.
Bez svépomoci a sounáležitosti by rovněž nefungovala rekonstrukce budovy Oázy. Letos jsme se zaměřili na prostřední místnost, která slouží jako kuchyňka a zázemí při pořádaných akcích. Závěr byl jak z werichovské pohádky: Eva dovezla lustr, Honza ho zapojil, Jirka s Dominikem přepravili od Marušky a Romana darovanou ledničku. A teď nám chybí konferenční stolek, kdybyste někdo o nějakém věděl…
Děkujeme všem za přízeň.
Foto: © Martina Krejčová, Miro Škultéty

Pšeničková Pavla Říjen 5th, 2015

Pohádková cesta po osmnácté

Letošní Pohádková cesta odstartovala s heslem „Putování do historie, staňte se osadníky Mníšku“. Pro děti nadšení strávit společně čas a vyzkoušet si stará řemesla, pro dospělé zamyšlení nad starými časy a touha pokořit to šlitrovské „hrát si jako malí, to bohužel nesvedem“.
Téma osidlování Mníšku, které bylo aktuální před více než 350 lety za Serváce Engela z Engelflussu, je opět „in“. Řekne někdo za tři sta padesát let, že to v Mníšku tenkrát žilo, kolik se toho vybudovalo, a že to byl „zlatý věk“? Bude někomu stát za to sepisovat a číst události dnešních dnů?
Kouzlo starých časů spočívalo v tom, že všechno potřebuje svůj čas a velikou trpělivost. Děti si mohly vyzkoušet řemesla, která už znají většinou jen z pohádek, a stát se na chvíli: architekty, sochaři, kováři, včelaři, porybnými, koželuhy, ovčáky, rolníky, staviteli vodovodu, zlatokopy, dřevorubci, hajnými a kostelníky. A my můžeme jen žasnout, kolik práce asi muselo dát ručně vyrobit boty z kůže nebo třeba vymlátit obilí. Zajímavý závěr průzkumu – na nejvyšším žebříčku popularity se umístilo nehynoucí povolání zlatokop. Tak patrně naše doba není ani horší ani lepší:-).
Za trpělivost a drahocenný čas vložený do této akce děkuje OÁZA členům těchto spolupracujících organizací : o.p. s. Magdaléna, Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, Junák, Rorejs, zámek Mníšek pod Brdy i dalším bezejmenným hrdinům. Děkujeme také městu Mníšek pod Brdy, městské policii, manželům Benákovým za sponzorský příspěvek a samozřejmě všem dětem za hojnou účast.
Foto: © Martina Krejčová a Josef Porsch  

Pšeničková Pavla Září 7th, 2015

Pohádková cesta 2015

Krejčí Květen 4th, 2015

Duben v OÁZE

Měsíc duben je tradičně dobou úklidů a zkrášlovacích brigád. Této tradice se drží i OÁZA s úklidem na farní zahradě. Máme velkou radost, že se této akce neúčastní jen její členové, ale najdou se i ochotní příznivci, a moc všem děkujeme.

Odměnou je pak rodinné „čarodějnické“ setkání  na rozkvetlé a vysmýčené farní zahradě. Letos všechny bez rozdílu věku potěšila pohádka o přihlouplém králi, jeho vykutálených poradcích i čarodějnici, která musela pomocí kouzel ukázat králi cestu k dobru.

Děti si zazpívaly se Zuzkou, opekly špekáčky a pochutnaly na sladkých čarodějných dobrotách. Ve výtvarně dílně si vyrobily netopýra. A určitě se spolu s námi těší na další setkání!

Děkujeme – městu Mníšek pod Brdy za propagaci i finanční příspěvek, řeznictví Novák za slevu na vuřty, zdatným pekařkám za spoustu výborných koláčů, skvělým hercům i herečkám. Všem, kdo se zapojili do příprav akce, a samozřejmě také rodičům a dětem za společně strávený čas.

 

Pšeničková Pavla Duben 29th, 2015

Podzimní dary OÁZE

V měsíci říjnu se můžeme radovat nejen z rekonstrukce druhé části střechy!
Děti jistě potěšil dárek od P. Jana Dlouhého – nová plastová houpačka pro tři na farní zahradě.
Velký dík patří firemním dobrovolníkům z České spořitelny, a.s. za podzimní údržbu farní zahrady.
A ne menší poděkování si zaslouží mníšecký chrámový sbor a jeho hosté za uspořádání koncertu na podporu OÁZY. Výtěžek přinesl 5.395,- Kč.
Díky všem za mozaiku dobrých skutků! Připojit se můžete i Vy!

Pšeničková Pavla Říjen 21st, 2014

OÁZA oslavila Svatováclavské posvícení

Letošní putování za sv. Václavem začalo na Malé Svaté Hoře. Stezka s úkoly byla příjemným zpestřením svátečního dne a v cíli na farní zahradě bylo všem dopřáno hojně jídla, pití i zábavy.
Děti i dospělé pobavil kejklíř Vítek z divadelní společnosti Chůdadlo. K poslechu i tanci zahrála farní rodinná kapela Familion. Obdivovat jsme mohli práci nefalšované tkadleny s kolovrátkem. Pečení hadi z těsta nad ohněm se rozplývali na jazyku. Nechyběla ani podzimní výtvarná dílna se zvířátky z brambor. Završením programu byl zpěv svatováclavského chorálu s družinou knížete Boleslava.
Dobročinný středověký jarmark opět splnil svůj účel – jeden vyrobil, druhý usušil, třetí upekl,  další prodal a jiný nakoupil. Součet dal 11.300,- Kč. Výtěžek bude věnován na rekonstrukci budovy komunitního centra OÁZY na farní zahradě, konkrétně na opravu druhé půlky střechy. Díky všem za společné přispění!
Je na čase také zbilancovat nad letošní rekonstrukcí OÁZY. Letos jsme pořídili dva nové dřevěné záchodky a jeden nový chemický záchod. Nechali zasklít a vyrobit chybějící okna. Dále jsme pokračovali v rozvodu elektřiny do zbývajících částí budovy včetně venkovního světla a zásuvky. Natřeli jsme štítovou zeď. A hlavně – díky investičnímu grantu města a daru od společnosti VALUE ADDED, a.s. jsme se mohli pustit do opravy střechy – máme zrekonstruovanou půlku střechy, která je téměř jako nová! A začínáme s opravou i druhé části.
Patron naší země a mníšecké farnosti sv. Václav vždy pomyslně zamyká dveře za akcemi OÁZY na farní zahradě. Tak na jaře se na Vás zase těšíme!

Fotografie © Josef Porsch

Pšeničková Pavla Říjen 15th, 2014

Next »