'Rekonstrukce Oázy'

Mozaikování fasády Oázy

10. září 2016 proběhlo pod uměleckým vedením Mirka Salcmana mozaikování fasády Oázy na farní zahradě.

Krejčí Listopad 23rd, 2016

Svatováclavské posvícení 2015

„To je zlaté posvícení…,“ zpívá se v jedné lidové písničce. Možná by tam mohlo ještě být – co všechno se dá stihnout za jedno sváteční odpoledne. Projít posvícenskou stezku se zábavnými i poučnými úkoly (tentokrát vedla přes Pivovárku). Povozit se na dobovém kolotoči na ruční pohon. Zastřílet si z luku a samostřílu. Vyrobit si vlastní štěrchadlo. Potěšit se při pohádce O Písničce, kde se nejen hrálo a zpívalo, ale také malovalo, a každý se mohl zapojit.
Taky jsme stihli odhlasovat změnu názvu naší organizace na „OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s.“ (zapsaný spolek). Což ovšem není nějaká naše marnivost, ale nezbytná legislativní úprava. Naše činnost zůstává stejná.
V druhé části lidové písničky se zpívá: „Máme maso a zas maso…“. Důkaz toho, že bez jídla prostě není žádná zábava. A tak to na dobročinném jarmarku vonělo koláči, kávou, rohlíčky, perníčky, zelňáky, buřty i fazolačkou, ale také sušenou meduňkou nebo šalvějí. A k tomu všemu jste si mohli koupit opravdické „štěstí“, někdo šel do fronty i dvakrát.
Dobročinné jarmarky jsou prostě fajn – každý donese, co má rád nebo co ho baví, povyměňuje recepty, usype pár drobných a leckdy ani netuší, že dělá dobrý skutek. Ten letošní společný dal dohromady 14.290,- Kč. Jak bylo avizováno, částka bude použita na koupi dětského dřevěného domečku na farní zahradě.
Bez svépomoci a sounáležitosti by rovněž nefungovala rekonstrukce budovy Oázy. Letos jsme se zaměřili na prostřední místnost, která slouží jako kuchyňka a zázemí při pořádaných akcích. Závěr byl jak z werichovské pohádky: Eva dovezla lustr, Honza ho zapojil, Jirka s Dominikem přepravili od Marušky a Romana darovanou ledničku. A teď nám chybí konferenční stolek, kdybyste někdo o nějakém věděl…
Děkujeme všem za přízeň.
Foto: © Martina Krejčová, Miro Škultéty

Pšeničková Pavla Říjen 5th, 2015

Podzimní dary OÁZE

V měsíci říjnu se můžeme radovat nejen z rekonstrukce druhé části střechy!
Děti jistě potěšil dárek od P. Jana Dlouhého – nová plastová houpačka pro tři na farní zahradě.
Velký dík patří firemním dobrovolníkům z České spořitelny, a.s. za podzimní údržbu farní zahrady.
A ne menší poděkování si zaslouží mníšecký chrámový sbor a jeho hosté za uspořádání koncertu na podporu OÁZY. Výtěžek přinesl 5.395,- Kč.
Díky všem za mozaiku dobrých skutků! Připojit se můžete i Vy!

Pšeničková Pavla Říjen 21st, 2014

OÁZA oslavila Svatováclavské posvícení

Letošní putování za sv. Václavem začalo na Malé Svaté Hoře. Stezka s úkoly byla příjemným zpestřením svátečního dne a v cíli na farní zahradě bylo všem dopřáno hojně jídla, pití i zábavy.
Děti i dospělé pobavil kejklíř Vítek z divadelní společnosti Chůdadlo. K poslechu i tanci zahrála farní rodinná kapela Familion. Obdivovat jsme mohli práci nefalšované tkadleny s kolovrátkem. Pečení hadi z těsta nad ohněm se rozplývali na jazyku. Nechyběla ani podzimní výtvarná dílna se zvířátky z brambor. Završením programu byl zpěv svatováclavského chorálu s družinou knížete Boleslava.
Dobročinný středověký jarmark opět splnil svůj účel – jeden vyrobil, druhý usušil, třetí upekl,  další prodal a jiný nakoupil. Součet dal 11.300,- Kč. Výtěžek bude věnován na rekonstrukci budovy komunitního centra OÁZY na farní zahradě, konkrétně na opravu druhé půlky střechy. Díky všem za společné přispění!
Je na čase také zbilancovat nad letošní rekonstrukcí OÁZY. Letos jsme pořídili dva nové dřevěné záchodky a jeden nový chemický záchod. Nechali zasklít a vyrobit chybějící okna. Dále jsme pokračovali v rozvodu elektřiny do zbývajících částí budovy včetně venkovního světla a zásuvky. Natřeli jsme štítovou zeď. A hlavně – díky investičnímu grantu města a daru od společnosti VALUE ADDED, a.s. jsme se mohli pustit do opravy střechy – máme zrekonstruovanou půlku střechy, která je téměř jako nová! A začínáme s opravou i druhé části.
Patron naší země a mníšecké farnosti sv. Václav vždy pomyslně zamyká dveře za akcemi OÁZY na farní zahradě. Tak na jaře se na Vás zase těšíme!

Fotografie © Josef Porsch

Pšeničková Pavla Říjen 15th, 2014

Svatováclavské posvícení na farní zahradě

Kdo zavítal 28. září na farní zahradu, mohl se i bez kouzelného pláště přenést o více než tisíc let zpátky, do doby sv. Václava.

Na posvícenské stezce, která tentokrát vedla zahradou kolem kostela, na děti i dospělé čekaly úkoly a otázky pro protažení těla i ducha. Na farní zahradě pak vládl čilý jarmarkový ruch.  Bubeník lákal k účasti na bohatém programu. Prodavačky nabízely voňavé a lákavé dobrůtky, sušené bylinky, víly z ovčího rouna, přáníčka, domácí zavařeniny či korálky a „tombolu“, kde vyhrával každý.

Věštkyně měla pro každého jen samé dobré zprávy. Kovář předváděl své krásné řemeslo. Tkadlena si odběhla na trh do sousedního městečka a zanechala na jarmarku pro potěchu oka svůj kolovrátek. Ve středověké výtvarné dílně si děti mohly vyrobit nádobky z keramické hlíny, panáčky z lesních přírodnin nebo medailon sv. Václava.

A už jste někdy jedli nad ohněm pečeného hada z těsta? Nebo si kamenem vlastnoručně rozdrtili obilí na mouku?  Ti nejmenší pak přivítali skákání v pytlích nebo střílení z kuše s „Robinem Hoodem“, který sem přicestoval „strojem času“ z 13. století.

Úderem šestnácté hodiny pan starosta a pan farář přestřihli pásku a otevřeli dveře nově zrekonstruovaného sálu OÁZY. Slavnostní otevření sálu završilo nádherné vystoupení rodiny Mertových.

Pod větvemi ořešáku se o chvíli později rozvinul příběh o sv. Václavu, bratrovrahu Boleslavovi a pohanské dívce Věkoše, která se stane náhodným svědkem událostí příběhu, což v důsledku zásadně změní její život.

Závěr odpoledne patřil krátkému středověkému tanečku a koncertu farní kapely F.R.K. Familion a Mníšeckého chrámového sboru.

Posvícením jsme společně oslavili patrona naší země a zároveň společně přispěli v dobročinném jarmarku a „tombole“ na rekonstrukci budovy OÁZY. Celý výtěžek z akce bude, jak bylo avizováno, použit na zařízení opraveného sálu.

Ze srdce děkujeme za vaši štědrost, která se v brzké době promění na pódium, tři topné konvektory a nové židle.

Velký dík patří sponzorům „tomboly“: kinu Lucerna Praha, paní Jocovové – Galanterie, látky, pizzerii Alcapone, vinotéce Dobrý ročník, rodinné restauraci u Benáků, paní Ryzcové – Drogerie, paní Hejzlarové – Útulný domov, paní Kamýrové – Kadeřnictví Jana, paní Doškové – Potraviny, lahůdky, paní Svobodové – potraviny Bala, Zelenému krámku, květinářství La Perla a obchodnímu domu Werva.

Dále děkujeme městu a zámku za zapůjčení stanů, židlí a laviček, řeznictví Novák za slevu na vuřty a všem příznivcům OÁZY za příspěvky do tomboly, výrobky na jarmark, zapůjčení kostýmů a společné zajištění akce.

 

 

 

 

 

 

 

Pšeničková Pavla Říjen 11th, 2013

Rekonstrukce komunitního centra OÁZA

Od podzimu 2012 se OÁZA po delší pomlce pustila do  práce na rekonstrukci hospodářské budovy na farní zahradě. Kdysi se tam hrávalo loutkové divadlo, nyní bychom chtěli z této budovy udělat komunitní centrum pro děti, mládež i rodiče. Farní zahrada se už osvědčila, má skvělou polohu a příjemnou atmosféru a díky vstřícnosti mníšeckého faráře Jana Dlouhého je otevřena všem. Její obliba u dětí i rodičů rychle roste. Pro případ špatného počasí by se ale hodily prostory pod střechou.

Ty nabízí hospodářská budova, jejíž rekonstrukce už přinesla první výsledky, i když práce zbývá pořád ještě dost. Město Mníšek, několik místních podnikatelů a více než dvě desítky dobrovolníků z řad zástupců OÁZY, mníšecké farnosti či spolku Rorejs se už chopily příležitosti připojit se k dílu, v němž se spojuje stavba z kamene s investicí do našich dětí.

O svátku sv.Václava v sobotu 28.9.2013 budeme vedle tradičního posvícenského programu pořádat i prohlídku částečně zrekonstruovaných prostor a přehlídku možností zapojit se pro jednotlivce i firmy. Přijďte se podívat a podpořit rekonstrukci OÁZY třeba zakoupením výrobků na dobročinném jarmarku nebo tombole, do které přispěla řada mníšeckých firem i živnostníků a příznivců OÁZY.

V následující fotogalerii je k dispozici pár fotek, jakou změnou budova zatím prošla.

Děkujeme za veškeré projevy přízně.

Pšeničková Pavla Září 5th, 2013

Jaro v OÁZE

Srdečně Vás zveme na následující akce:

13. dubna od 9,30 hodin (lze přijít i odpoledne) – jarní úklid na farní zahradě
Sezónu na farní zahradě otevíráme úklidem. Účast rodičů s dětmi vítána – nejdříve si po zimě uklidíme a pak si pohrajeme:-).

27. dubna od 15 hodin – „čarodějnice“ na farní zahradě
Těšit se můžete na pohádku, táborák s buřtíky, čarodějné úkoly a skákací hrady.
Děti i dospělí v čarodějnickém přestrojení vítáni!

15. června od 14 do 16 hodin – tradiční Pohádková cesta tentokrát nazvaná „Do pohádky za zvířátky“
Velmi uvítáme Vaši pomoc na jednotlivých stanovištích.
Kontaktní osoba Katka Typlová (tel. 775592142).

Rekonstrukce OÁZY
Zároveň Vás chceme informovat, že OÁZA pro všechny své příznivce začala rekonstruovat hlavní sál budovy OÁZY na farní zahradě. Rádi bychom během letošního roku tento sál opravili, aby mohl sloužit pro nejrůznější kulturní události – divadýlka, koncerty, výstavy apod.
Termín otevření je do značné míry závislý na množství dobrovolníků ochotných přiložit ruku k dílu a také na financích. Za dobrovolníky i sponzorské příspěvky budeme vděční (bankovní spojení najdete v Kontaktech).

Aktuálně děkujeme panu Františku Keyřovi (Studnařství, zemní práce) za bezplatné odbagrování zeminy pod podlahou sálu a také zdarma provedené zemní práce při budování elektrické přípojky k budově.

Kontaktní osobou pro rekonstrukci je Jiří Pšenička (tel. 604226764).

 

Děkujeme za veškerou vaši podporu a těšíme se na Vás!

Pšeničková Pavla Březen 20th, 2013