Výroční zpráva

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

 

Výroční zpráva 2014 – ke stažení ve formátu PDF

 
V jedenáctém roce své existence se naše OÁZA stala dle ustanovení nového občanského zákoníku formálně spolkem. Zatím si však ponecháváme zavedený název Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy.

I v nové právní formě jsme nadále nabízeli obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce a možnosti, jak aktivně trávit volný čas, provozovali pohodové Mateřské centrum v kulturním středisku a začali ve zkušebním provozu využívat sál v rekonstruované budově Komunitního centra OÁZY.

Mateřské centrum úspěšně naplňovalo své poslání místa pro setkávání rodičů s malými dětmi a poskytovalo bohatou nabídku kroužků pro děti i rodiče. Na farní zahradě se konala řada již tradičních akcí pro celou rodinu a pokračovali jsme v dříve započaté rekonstrukci budovy Komunitního centra OÁZY.

OÁZA je otevřená nejen pro účastníky akcí, ale i k Vaší aktivní účasti a zapojení se do našich akcí. Rádi uvítáme nové členy nebo pomůžeme zrealizovat Váš nápad na uspořádání zajímavé akce, přednášky či besedy!

M. Škultéty, předseda spolku

1. Přehled činnosti spolku

 
Posláním našeho spolku je podpora a rozvoj tvůrčí činnosti dětí a mládeže, rozvoj aktivit pozitivně ovlivňujících postoje lidí a jejich přístup k řešení problémů, etická výchova, v rámci prevence proti drogám pomoc rodinám s dětmi organizovat volný čas a vytvořit možnosti pro jeho aktivní trávení, a rovněž spolupráce s dalšími neziskovými právnickými osobami sledujícími obecně prospěšné cíle. Chceme, aby OÁZA byla příjemným místem pro setkávání lidí a zázemím pro jejich společné aktivity.

Svatováclavské posvícení na farní zahradě

V letošním roce jsme v OÁZE pokračovali v dosavadní činnosti spolku:

- dále probíhá rekonstrukce budovy Komunitního centra OÁZA a zkušební provoz jeho prvního zrekonstruovaného sálu,

- v Mateřském centru nabízíme každodenní program pro rodiče s nejmladšími dětmi,

- a samozřejmě stále pořádáme i tradiční akce pro rodiny s dětmi.

 

Tradiční akce pro rodiny s dětmi

Většinu našich tradičních akcí pořádáme ve spolupráci s Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy, která nám poskytuje zázemí (farní zahrada, budova OÁZY a fary, finanční spolupráce). Akce jsou určeny pro všechny malé i velké občany našeho města a okolí.

Čarodějnice (účast cca 100 dětí a rodičů) – 26. 4. 2014

Akce pro rodiny s menšími dětmi, pořádaná na farní zahradě – opékání vuřtů, pohádka pro děti, výtvarná dílna, zábavné úkoly, skákací hrady, prolézačka. Děti pronášely hadí vajíčka hejnem netopýrů, krmily sovu čarodějnými ovocnými knedlíky, létaly na koštěti nebo si vyslechly věštbu od usměvavé čarodějnice – čekají je jen samé dobré věci – láska, štěstí, dobrodružství a dobrá nálada. Účastnice soutěže o nejchutnější čarodějnickou dobrotu si za odměnu odnesly vstupenky na mníšecký zámek.

 

Čarodějnice na farní zahradě

 

Pohádková cesta (účast cca 300 dětí a rodičů) – 14. 6. 2014

Už po sedmnácté uspořádala OÁZA pro děti, jejich rodiče a blízké pohádkovou cestu přes „sedmero hor a řek“, tedy kolem kostela, pekárny, zámku, restaurace u Káji Maříka, mníšeckých rybníků s cílem na farní zahradě.

 

Start pohádkové cesty

Na startu přivítal děti pohádkový Honza, který měl původně v plánu vyrazit do světa, jeho zraněná noha mu v tom zabránila, a tak poslal děti místo sebe. Vybavil je ale „kouzelnou“ buchtou, po které dostaly velkou sílu a elán zvládnout všechny úkoly: zasadit semínko do květináče, uplést housku, doručit dopis, roznést hostům pití v restauraci, položit tašky na střechu, umlít obilí, utkat látku, přišít knoflík, převézt kolečko s cihlami přes lávku, složit rozbitý obraz, postavit „krabicový“ dům, chytit rybu, pořezat dříví a zatlouct hřebík.Děti se během cesty seznamovaly i s řemesly, která jsou dnes už na ústupu, a do vandrovní knížky přibývalo jedno razítko za druhým. Nenechaly se zaskočit ani náročným řemeslným kvízem. Při putování za krásou řemesel se také potkaly s kouzelným dědečkem, který jim poradil, kudy do světa. O bludný kořen nezakopl nikdo, a tak děti zdárně dorazily do cíle, kde dostaly pamětní list za vyučení se dvanáctero řemeslům. Po těžké lopotě se rády posilnily hadem z těsta pečeným nad ohníčkem.

Při přípravě této akce tradičně spolupracujeme s dalšími místními organizacemi, jako je Magdaléna o.p.s., mní­šec­ký Zálesák a Junák, spolek Rorejs, rodinné centrum Klubíčko a Státní zámek Mníšek pod Brdy.

 

Jak šel Honza do světa na zkušenou

Malí tkalci

Svatováclavské posvícení (účast cca 200 dětí a dospělých) – 28. 9. 2014Vrátili jsme se ke dlouhé trase posvícenské cesty z Malé svaté hory s cílem na farní zahradě, kde bylo všem dopřáno hojně jídla, pití i zábavy.

Děti i dospělé pobavil kejklíř Vítek z divadelní společnosti Chůdadlo. K poslechu i tanci zahrála farní rodinná kapela Familion. Obdivovat jsme mohli práci nefalšované tkadleny s kolovrátkem. Pečení hadi z těsta nad ohněm se rozplývali na jazyku. Nechyběla ani podzimní výtvarná dílna se zvířátky z brambor. Završením programu byl zpěv svatováclavského chorálu s družinou knížete Boleslava.

 

Posvícenský jarmark

 

Mikulášská nadílka (účast cca 200 dětí s rodiči a obyvatelé domovů seniorů v Mníšku a Kytíně) – 3. – 7. 12. 2014Několikerý příchod sv. Mikuláše začal už ve středu mikulášským příběhem a nadílkou dětem v mníšeckém kostele. Následující dopoledne Mikuláš navštívil i děti a maminky v mateřském centru.

O víkendu se naše mikulášská družina, tvořená především dětmi, tradičně vypravila do penzionů pro seniory v Mníšku a Kytíně potěšit obyvatele písničkou a malým dárkem.

 

Mikulášská nadílka v kostele

 

Výtvarné dílny
 

V roce 2014 jsme pokračovali v pořádání výtvarných dílen pro dospělé i děti. Cílem těchto dílen je nabídnout aktivní odpočinek a možnost naučit se nové výtvarné techniky, to vše v místě bydliště a v ceně dostupné každému. Dílny jsou vedené zkušenými lektorkami (Katkou Typlovou a Marií Brzobohatou) a jsou určené pro zájemce všech věkových skupin.

9. 2. 2014 Korálkové doplňky

16. 2. 2014 Patchwork pro začátečníky

2. 3. 2014 Papírový pedig

30. 3. 2014 FIMO – dekorace

16. 3. 2014 Korálkování

6. 4. 2014 Nešitý patchwork

13. 4. 2014 Drátkování – Velikonoce

Další akce

Mníšecká rošáda (účast cca 25 dětí i dospělých) – 7. 12. 2014

Již devátý ročník šachového turnaje v bleskové hře pro děti i dospělé byl opět velkým sportovním kláním ve všech věkových i výkonnostních kategoriích, který se konal pod záštitou starosty města.

 

Šikovné ruce (účast cca 25 dospělých) – po celý rok 2014

V roce 2014 jsme pokračovali v zapojení do celonárodního projektu Nedoklubko. OÁZA přitom zprostředkovala sdílení drobné radosti mezi nejstarší a nejmladší generací. Obsahem společného projektu je plést nebo háčkovat čepičky, svetříky, ponožtičky a šít zavinovačky pro předčasně narozená miminka nebo vyrábět drobné dárky pro povzbuzení jejich maminek. Už počtvrté předala Pavla Pšeničková sdružení Nedoklubko dárečky určené rodinám s předčasně narozenými dětmi v Ústavu Péče pro matku a dítě v Praze – Podolí.

 

Nedoklubko

 

Světozor (účast cca 10 dospělých) – po celý rok 2014

Pokračovali jsme v sérii diskusních večerů pro dospělé, které nám umožňují společně sdílet své pohledy na svět, ale také nás provokují k zamyšlení. Přibližně jednou za měsíc si povídáme na zajímavá témata tak, aby nás to posunulo o kousek dál v životním zrání. Témata jsou velmi obecně provázána heslem „aplikovaná víra“, ať už je to víra v Boha, v dobro, v lásku či v lidskost. Objevujeme tyto vyšší principy v každodenním dění kolem nás a na druhou stranu také hledáme cesty, jak tyto vyšší principy promítnout do svého všedního konání, vystupování a rozhodování.


Rekonstrukce budovy Komunitního centra

 

Jedním z cílů při založení občanského sdružení OÁZA bylo rekonstruovat bývalou hospodářskou budovu na farní zahradě. Kdysi se tam hrávalo loutkové divadlo, nyní z této budovy vytváříme komunitní centrum pro děti, mládež i rodiče.

 

Součástí projektu je nejenom snaha oživit dlouho nevyužívanou budovu, ale vybudovat kolem ní i komunitu lidí provázaných dobrými vztahy, sdílejících společné hodnoty a pracujících na společném díle.

 

Prostor farní zahrady se už velmi osvědčil, má skvělou polohu a příjemnou atmosféru. Díky vstřícnosti mníšeckého faráře P. Jana Dlouhého je zahrada otevřena všem. Její obliba u dětí i rodičů rychle roste. Pro případ špatného počasí jsou ale k dispozici i prostory pod střechou.

 

Ty nabízí hospodářská budova, jejíž rekonstrukce za uplynulé dva roky pod vedením J. Pšeničky významně pokročila.

 

Město Mníšek pod Brdy, několik místních podnikatelů a více než dvě desítky dobrovolníků z řad zástupců OÁZY, mníšecké farnosti či spolku Rorejs se chopily příležitosti připojit se k dílu, v němž se spojuje stavba z kamene s investicí do našich dětí.

 

V roce 2014 jsme pořídili dva nové dřevěné záchodky a jeden nový chemický záchod. Nechali zasklít a vyrobit chybějící okna. Dále jsme pokračovali v rozvodu elektřiny do zbývajících částí budovy včetně venkovního světla a zásuvky. Natřeli jsme štítovou zeď. A hlavně – díky investičnímu grantu města a daru od společnosti VALUE ADDED, a.s. jsme opravili celou střechu!

 

Nový sál Komunitního centra OÁZA

Máme za sebou už rok od otevření prvního zrekonstruovaného sálu budovy Komunitního centra. Vzhledem k omezeným možnostem vytápění a sociálního zázemí funguje centrum zatím ve zkušebním provozu a zejména v teplejším období (jaro, léto podzim). Přesto se v něm již konalo několik zajímavých akcí:

 

Během měsíců května a června byl objekt a přilehlá zahrada využíván ke společným venkovním hrám (Fabiánek, Montessori školka Klubíčko) a přijely také děti z francouzského lycea z Prahy.

 

Přednáška (promítání) o pouti po Japonsku – (účast cca 15 dospělých a dětí) – RNDr. Bímová – 22. 6. 2014

 

Skalecká pouť – pohádka pro děti (účast cca 100 dětí a dospělých) –

20. 7. 2014

Pořádá pravidelně v rámci Skalecké pouti město Mníšek pod Brdy. Výtěžek z akce byl věnován na rozvoj Oázy.

 

Příměstský farní tábor Archa – 4. 8. – 8. 8. 2014

Během celého týdne sloužil sál jako zázemí pro cca 20 dětí z mníšecké farnosti a jejich kamarádů.

Ave Maria (účast cca 10 dospělých) – 16. 8. 2014

V rámci slavnosti Nanebevzetí Panny Marie zazněl v sálu Komunitního centra reprodukovaný soubor skladeb Ave Maria s doprovodným slovem paní Mayi Maškové.

 

Výstava minerálů (účast cca 20 dětí a dospělých) – 30. – 31. 8. 2014

Koncem prázdnin se v novém sálu konala výstava minerálů Ivo Skalického. Výstava byla zaměřena pro děti, které tu měly možnost vidět minerály zblízka i zdaleka a také si samy mohly vyzkoušet „rýžování“.

 

Výstava minerálů

 

Festival Štrůdl (účast cca 200 dětí a dospělých) – 6. 9. 2014

Tradiční divadelně hudební festival v Mníšku pod Brdy pořádaný spolkem Rorejs na farní zahradě mohl již využít nového zázemí Komunitního centra. V sálu OÁZY se konala například hlasová dílna pod vedením zpěvačky Ridiny Ahmedové.

 

Dětský bazar MC (účast cca 50 dětí a dospělých) – 13. 9. 2014

Děti samy prodávaly svým kamarádům hračky, které už nevyužívají a naopak si domů odnesly „neokoukané“ hračky ostatních.

 

Divadelní představení KÁBUL, BAGDÁD, AR RAQQUAH, MAARRAN… (účast cca 15 dospělých) – 30. 11. 2014

Divadelní mozaika ze střepů těch, kdo museli opustit, jejichž osudy píše válka. Příběhy o identitě, odhodlání a poznání, že jakoukoliv cestou se dá jít vpřed. Po představení bylo připraveno setkání a beseda s vyprávěním o dalších osudech a životech „uprchlíků“ – těch, které jsme potkali.

Konec roku jsme oslavili s účastníky evropského setkání mládeže Taizé (ekumenická komunita), které se uskutečnilo v Praze. Mníšek p. Brdy hostil cca 50 mladých lidí z celé Evropy. V sále Oázy jim bylo poskytnuto zázemí ke společnému setkávání.


Mateřské centrum

Mateřské centrum OÁZA (dále jen MC) se také v roce 2014 soustředilo na poskytování služeb, kroužků a besed zaměřených na rodiny s malými dětmi. MC působí v prostorách patřících městu Mníšek pod Brdy, které hradí poplatky za energii a poskytuje MC bezplatný nájem. Bez této pomoci by MC nemohlo existovat, nebo by poskytované služby výrazně převyšovaly možnosti řady rodin.

 

I v roce 2014 se MC snažilo samofinancovat svůj provoz. Hlavní snahou tedy i nadále je, aby se na vytváření programu maximálně dobrovolnicky podílely maminky, které MC pravidelně navštěvují. Všem dobrovolnicím, které zajišťují dozor v herničce, připravují prográmek na Miniškoličky či se jinak podílejí na chodu MC, moc děkujeme za pomoc!

 

Návštěvníkům MC nabízíme bezdrátové připojení k internetu Wi-Fi, které zřídilo město Mníšek pod Brdy na své náklady a které je dostupné po celém Kulturním středisku.

 

Kapacita všech kroužků byla naplněna. Velký zájem byl o kroužek Mladého vědce, který otevřel v září 2014 druhou skupinu. Mladého vědce i Klub mladých debrujárů-junior zaštiťuje Asociace mladých debrujárů. Mateřské centrum kromě powerjogy a pilates otevřelo nový kurz pro maminky s hlídáním dětí, kterým byla hathajoga.

 

Herna mateřského centra

Program Mateřského centra OÁZA v roce 2014

Herna

- otevřena denně od 9h do 12h

Miniškolička

- všeobecně rozvíjející program pro děti 0-4 roky v doprovodu rodiče vedený dobrovolnicemi MC

Hudební škola Yamaha

- hudební výukový program pro děti od 4 měsíců (lektorka Dagmar Braunčová)

Zvoneček

- dramatický kroužek pro děti ve věku 7-9 let (lektorka Lucie Sychrová)

Mravenečci

- cvičení rodičů s dětmi (lektorka Anna Čišková)

Výtvarný kroužek

- výtvarný kroužek pro děti od 4let (lektorka Ludmila Pokorná)

Taneční kroužek

- pohybový kroužek pro děti od 3,5 let (lektorka Petra Hrdinová)

Mladý vědec, Klub mladých debrujárů-junior

- kroužek pro zvídavé předškoláky a školáky, člen KMD ČR (Klub mladých debrujárů, lektorka Anna Čišková)

Powerjóga

- kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Karolína Nádvorníková)

Hathajóga

- kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Karolína Nádvorníková)

Pilates

- kondiční cvičení pro rodiče spojené s hlídáním dětí (lektorka Kateřina Neuerová)

Výuka hry na klavír a flétnu

- hudební výuka pro děti i dospělé (lektor David Ghali)

Angličtina

- výuka pro děti s rodilým mluvčím (jazyková škola EASYSPEAK)

- výuka pro dospělé (lektorka Daniela Feltová)

Francouzština

- výuka pro děti s rodilým mluvčím (jazyková škola EASYSPEAK)

Mimořádné akce:

 • Karneval MC OÁZA pořádaný ve spolupráci s o. p. s. Magdaléna a Zálesáky
 • Beseda „Mýty ve vzdělávání“ s PhDr. Janou Nováčkovou, CSc., spoluautorkou knihy Respektovat a být respektován
 • Beseda na téma „Zdravý spánek“ (vedl Mgr. Miroslav Škultéty na základě knihy Chrise Idzikowskeho)
 • Rodičovská setkávání nad výchovou dětí (9 večerů) – lektorka Mgr. Zuzana Škodová
 • Beseda na téma „Sny a jejich význam“ (přednášející Mgr. Zuzana Škodová)
 • Beseda na téma „Děti a pět jazyků lásky“ (vedl Mgr. Miroslav Škultéty na základě knihy Garyho Chapmana)
 • Beseda s ředitelkami mníšeckých MŠ (hosté Bc. Marie Šretrová, Mgr. Petra Poučková)
 • Beseda „Všech pět pohromadě“ (přednášející PhDr. Petr Brichcín, PhD., MBA)
 • Jarní a podzimní bazárek
 • Dětský blešáček
 • Velikonoční a Mikulášská Miniškolička s nadílkou
 • Miniškolička ke Dni matek a otců
 • Tématické Miniškoličky – např. Velikonoční a vánoční tvoření, Tričkohrátky, Doktorská, Kaštánkování, apod.
 • Regionální setkání Sítě MC – Praha Kampa


 

 

2. Výkazy hospodaření za rok 2014

Rozvaha 2014 - v tis. Kč
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy
Číslo Počáteční Konečný
účtu Název účtu zůstatek zůstatek
1.1.2014 31.12.2014
Aktiva
021 Stavby 486 496
081 Oprávky ke stavbám -6 -31
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0
211 Pokladna 11 6
213 Ceniny 1 0
221 Účty v bankách 224 113
314 Poskytnuté provozní zálohy 23 31
381 Náklady příštích období 2 17
Aktiva celkem 741 632
Pasiva
901 Vlastní jmění 661 465
911 Fondy 0 86
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 42 42
321 Dodavatelé 0 1
331 Zaměstnanci 16 16
336 Zúčtování s institucemi (sociální, zdravotní pojištění) 0 0
342 Ostatní přímé daně 3 2
384 Výnosy příštích období 17 31
389 Dohadné účty pasivní 2 1
Pasiva celkem 741 644
Hospodářský výsledek (ztráta) za období -12

 

 

 

Výkaz zisků a ztrát 2014 – v tis. Kč
Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy
Číslo Konečný
účtu Název účtu zůstatek
31.12.2014
Náklady
501 Spotřeba materiálu 58
502 Spotřeba energie 1
511 Opravy a udržování 202
513 Náklady na reprezentaci 1
518 Ostatní služby 453
521 Mzdové náklady 169
524,00 Zákonné sociální náklady 0
538 Ostatní daně a poplatky 0
546,00 Dary 1
549 Jiné ostatní náklady 10
551,00 Odpisy 25
Náklady celkem 920
Výnosy
602,00 Tržby z prodeje služeb – vstupné,školné 590
648 Zúčtování fondů 150
649 Jiné ostatní výnosy 1
682 Přijaté příspěvky (dary) 54
684 Přijaté členské příspěvky 4
691 Provozní dotace 109
Výnosy celkem 908
Hospodářský výsledek (ztráta) za období -12

 

 

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy

 

náměstí F. X. Svobody 38, 252 10 Mníšek pod Brdy

Tel. 603 797 541, 776 617 544

e-mail: oaza.mnisek@seznam.cz , http://oaza.mnisek.cz

IČO: 26 66 00 67

Bankovní spojení: 1726480001/5500

Bankovní spojení mateřské centrum: 245605227/0300

Reg. u MVČR: VS/1-1/56 893/04-R

 

Poděkování:

Za dlouhodobou spolupráci a podporu: Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy a faráři P. Janu Dlouhému, městu Mníšek pod Brdy, spolku Rorejs, o.p.s. Magdaléna, zámku Mníšek pod Brdy, organizaci Brdský zálesák, spolku Fabiánek a organizaci Junák, panu Keyřovi, paní Jarolímkové a řeznictví Novák.

 

Za bezplatné zapojení se do rekonstrukce Komunitního centra OÁZY:

všem členům i příznivcům OÁZY za spousty brigádnických hodin, panu Slepičkovi ze Stříbrné Lhoty, Mníšeckému chrámovému sboru za uspořádání koncertu, jehož výtěžek byl věnován na rekonstrukci, manželům Češkovým za tašky na střechu. A dalším rodinám, firmám i jednotlivcům (viz níže) za finanční podporu. OÁZA by se rovněž neobešla bez podpory města – z investičního grantu získaného od města Mníšek pod Brdy byla opravena střecha.

 

Za uspořádání jarní a podzimní brigády na farní zahradě:

Janu Churovi a dalším zaměstnancům České spořitelny, a.s. v rámci tzv. firemního dobrovolnictví.

 

Za finanční příspěvky v roce 2014:

Městu Mníšek pod Brdy

Firmám: General Reality a.s., Value Added, a.s., 1. SčV a.s.

Soukromým osobám: P. Janu Dlouhému, manželům Augustýnovým, Balíčkovým, Cihlovým, Češkovým, Merunkovým, Píchovým, Sychrovým, Wollnerovým, panu Davidu Ghalimu, paní Daniele Feltové a třídě 1. C ZŠ Mníšek pod Brdy

Velké díky patří všem členům, jejich rodinám a dobrovolníkům za jejich volný čas, tvůrčí energii, obětavou práci a věcné i finanční dary – v rámci činnosti Mateřského centra, pořádání jednotlivých akcí či rekonstrukce Komunitního centra OÁZY.