'Výstavy'

Výstava minerálů

OÁZA Mníšek pod Brdy, z.s. vás srdečně zve

 

na VÝSTAVU MINERÁLŮ zaměřenou pro děti

 

v sobotu 11. června 2016
(doprovodný program k Pohádkové cestě)

 

a v neděli 12. června 2016 od 9:45 do 11:45 hodin
do sálu OÁZY na farní zahradě

 

Vstupné dobrovolné

Krejčí Květen 24th, 2016

Výstava minerálů

OÁZA

Vás srdečně zve

NA VÝSTAVU MINERÁLŮ

Ivo Skalického

ZAMĚŘENOU PRO DĚTI

v sobotu 30. srpna 2014 – od 14,00 do 16,00 hodin

a v neděli 31. srpna 2014 – od 9,45 do 11,45 hodin a od 14,00 do 16,00 hodin

do sálu OÁZY na farní zahradě.

Vstupné je dobrovolné.

Pšeničková Pavla Srpen 24th, 2014

Sbírka „Skalecké kapličky“ zahájena!

Dne 20.6. byla městem Mníšek pod Brdy ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Václava v Mníšku pod Brdy a občanským sdružením OÁZA slavnostně zahájena veřejná sbírka „Skalecké kapličky“.

„Sbírka se koná pro účely celkové revitalizace areálu a rekonstrukce křížové cesty. Dali jsme si za cíl postupně stavebně stabilizovat a opravit všech 14 kapliček. V konečné fázi pak budou kapličky vyzdobeny sakrálními uměleckými prvky. Uvažujeme o kovářských prvcích nebo např. keramické mozaice“.

Na podporu sbírky budou organizovány kulturní, společenské i sportovní akce, koncerty, přednášky a soutěže. Přispět mohou všichni, komu není historie a význam Skalky lhostejný a to např. přímo na konto 30031-388055349/0800, prostřednictvím pokladniček, které budou na různých místech města, na pokladně města, v Městském kulturním středisku nebo přímo na Skalce, v klášteře.

Více informací naleznete v tiskové zpráve na stránkách města,

http://www.mnisek.cz/obcan/informacni-servis/sbirka-skalecke-kaplicky/?more=481#news481

Bartáková Červen 20th, 2010

Vyhlášení výsledků soutěže „Skalecké kapličky 2010″

V letošním ročníku soutěže se nakonec sešlo celkem 5 souborů a 2 samostatné práce. Všechna díla byla vystavena o víkendech 29.-30.5. a 5.-6.6. 2010 v budově Oázy  na farní zahradě a o vítězném souboru rozhodli návštěvníci hlasováním. Ankety se celkem zúčastnilo 85 osob, nejvíce – 55 hlasů – obdržel soubor „A“ (práce žen z mníšecké farnosti pod vedením Katky Typlové, technika sypaných barevných písků).  Na druhém místě s počtem 24 hlasů se umístil soubor „C“ (koláže dětí z výuky náboženství v pod vedením Daniely Feltové). Zbylé tři kolekce, pocházející od žáků Křesťanského gymnázia Praha 10 pod vedením Zdeňky Marschalové,  získaly 3, 2 a 1 hlas.
Kopie vítězného souboru budou jako obvykle umístěny v kapličkách křížové cesty na Skalce.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za vynaložené úsilí a vydařené obrázky!
Děkujeme také návštěvníkům, zejména těm, kteří si zakoupili obrázek z předchozích ročníků soutěže a přispěli tak na výzdobu a rekonstrukci kapliček. Dobročinná prodejní výstava dále pokračuje v chodbě kláštera na Skalce, viz. předchozí pozvánka.

Bartáková Červen 8th, 2010

Přispějte i Vy na výzdobu Skaleckých kapliček!

Dobročinná prodejní výstava “Skalecké kapličky“

Letošní (a zároveň závěrečný) ročník výtvarné soutěže „Skalecké kapličky“ je uzavřen, a tak je čas naplnit původní záměr soutěže a věnovat všechny síly na získání finančních prostředků pro realizaci finální výzdoby kapliček.

Za tímto účelem si Vám dovolujeme nabídnout ke koupi vybrané výtvarné práce z minulých ročníků soutěže. Peníze z prodeje budou prvním příspěvkem do sbírky „Skalecké kapličky“, jejíž výtěžek bude věnován na výzdobu a rekonstrukci kapliček křížové cesty na Skalce.
Obrázky je možné  zakoupit na výstavě soutěžních prací letošního ročníku, viz níže. Dobročinná prodejní výstava dále bude pokračovat přímo na Skalce v chodbě kláštera a bude přístupná od 12.6. v rámci návštěvní doby areálu (o víkendech 10-17h, ve všední dny po dohodě se správcem). Obrázky si můžete prohlédnout také na adrese http://oaza.mnisek.cz/akce/kaplicky/. V nabídce jsou většinou ucelené soubory 14-ti zastavení, ale lze je zakoupit i po jednotlivých obrazech. Minimální cena je 99 Kč za jeden obraz, výše příspěvku samozřejmě není omezena.

Předem děkujeme za Váš zájem!

Občanské sdružení Oáza, Římskokatolická farnost a Městské kulturní středisko
Mníšek pod Brdy

http://galerie.mnisek.cz/index.php/D

Krejčí Květen 14th, 2010

Výstava „Skalecké kapličky 2010″

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy a Občanské sdružení Oáza si vás dovolují pozvat

na výstavu soutěžních prací závěrečného ročníku výtvarné soutěže

SKALECKÉ KAPLIČKY  2010

Výstava se koná o víkendech 29.-30.5. a 5.-6.6. 2010 v budově Oázy na farní zahradě (Nám. F.X.Svobody 38, Mníšek p.Brdy), otevřeno bude 10-12h a 14-17h.

Přijďte rozhodnout, které práce vás nejvíce oslovily a měly by tedy na další rok viset v kaplích křížové cesty na Skalce.

Součástí výstavy bude i dobročinný prodej vybraných obrázků z minulých ročníků soutěže. Peníze z prodeje budou prvním příspěvkem do sbírky „Skalecké kapličky“, jejíž výtěžek bude věnován na výzdobu a rekonstrukci kapliček křížové cesty na Skalce. Obrázky si můžete prohlédnout již nyní na http://oaza.mnisek.cz/akce/kaplicky/

Bartáková Květen 10th, 2010

Výtvarná soutěž Skalecké kapličky 2010

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy a Občanské sdružení OÁZA vyhlašují závěrečný ročník výtvarné soutěže

SKALECKÉ KAPLIČKY

Nápad na uspořádání soutěže dětských výtvarných prací s tématem výzdoby křížové cesty na Skalce se zrodil  v červenci 2000 při setkání kardinála Miloslava Vlka s občany a zastupiteli Mníšku v rámci tradiční Skalecké pouti. Rádi bychom naplnili původní záměr – uvést kapličky křížové cesty na Skalce do povědomí široké veřejnosti a později na tomto základě získat finanční prostředky, potřebné k definitivnímu vyzdobení kapliček, jak si to přál pan Karel Žofka ze Stříbrné Lhoty, který s touto myšlenkou přišel a uvedl ji v život.

Soutěž je vyhlášena pro nejširší veřejnost bez věkového omezení. Přijímají se práce vytvořené libovolnou výtvarnou technikou do velikosti 100×50 cm. Do soutěže budou zařazeny ucelené kolekce (14 zastavení křížové cesty).

Soutěžící se odevzdáním díla do soutěže vzdávají autorských práv k dílu ve prospěch dražby, jejíž výtěžek bude použit na realizaci definitivní výzdoby kapliček na Skalce.

Práce jsou přijímány na mníšecké faře – adresa: Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody, 252 10 Mníšek pod Brdy –  do soboty 15. května 2010.

Vyhodnocení soutěžních prací se uskuteční v rámci výstavy, která se bude konat v budově Občanského sdružení OÁZA na farní zahradě v Mníšku pod Brdy od 29. května do 6. června 2010.

Fotokopie vítězné kolekce budou umístěny v kapličkách křížové cesty na Skalce.

Další konkrétní informace mohou zájemci získat na těchto kontaktech:

Fara Mníšek pod Brdy
tel. 318 592 619. e-mail: farnost.mnisek@centrum.cz (P. Jan Dlouhý),
Občanské sdružení OÁZA
tel. 728 01 06 82., e-mail: j.ptackova@volny.cz (PharmDr. Jiřina Ptáčková)
MKS Mníšek pod Brdy
tel. 318 592 280, e-mail: mks@mnisek.cz (Mgr. Jarmila Balková)

Ukázky děl z předchozích ročníků

Krejčí Duben 9th, 2010

Pár obrázků z loňských Vánoc

Adventní výstava

Římskokatolická farnost sv.Václava, občanské sdružení Oáza  a zámek Mníšek
Vás zvou k návštěvě tradiční
adventní výstavy
tentokrát pojaté i jako výstava betlémů
12. 12. – 13. 12., 19. 12. – 20. 12.
10-12, 14-17 hodin (s ukázkou výroby drátkovaných vánočních ozdob)
v galerii mníšeckého zámku
slavnostní vernisáž
v sobotu 12.12. ve 13 hodin

Krejčí Prosinec 10th, 2009

Vánoční výstava – prosba

Mníšek pod Brdy, 7.11.2009

Vážení,
obracíme se na Vás opět s prosbou. Rádi bychom stále pokračovali v tradici předvánočních výstav pořádaných Klubem žen. Ta letošní by proběhla v termínu 12. 12. – 20. 12. 2009 na mníšeckém zámku a Vás bychom chtěli poprosit, zda byste nám mohli zapůjčit nějaké Vaše výrobky s adventní a vánoční tematikou. Aby bylo možné výstavu připravit, potřebovali bychom je ve pátek 11. 12. mezi 9 – 11 hodinou dopravit na zámek, k vyzvednutí by byly v neděli 20. 12. odpoledne (nebo po dohodě jindy).
Letošní adventní výstavu bychom stejně jako v loňském roce chtěli obohatit o výstavu betlémů. Proto si Vás dovolujeme poprosit o zapůjčení jakéhokoliv neobyčejného i obyčejného betlému. Kdo byste nám mohl takto pomoci, ozvěte se prosíme už nyní J. Ptáčkové (tel. č. 728 010 682, j.ptackova@volny.cz nebo v mníšecké lékárně) nebo Marii Sadilové (tel. č. 721 453 214) – stačí SMS.
Předem moc děkujeme a těšíme se na spolupráci

Občanské sdružení Oáza

Krejčí Listopad 11th, 2009

Next »