'Soutěže'

Mníšecká rošáda 2017

 

Šachový turnaj Mníšecká rošáda se uskuteční v neděli 10.12.2017 od 10:00 hodin v Městském kulturním středisku v Lipkách.

Hrát se bude tzv. švýcarským systémem v tempu 2 x 10 minut na partii. Výsledky budou hodnoceny zvlášť i pro kategorii děti a mládež do 15 let.

Pořadatelé, kterými jsou opět Šachový klub Mníšek pod Brdy, Oáza Mníšek pod Brdy  a Městské kulturní středisko vás zvou a těší se na vaši účast.

Přihlášky posílejte co nejdříve na e-mailovou adresu novak.vladimir@volny.cz, v případě nenaplněné kapacity je možné se přihlásit nejpozději do 9:30  h na místě konání turnaje.

Startovné: dospělí 100,- Kč, děti (do 15 let) 50,- Kč.

Za pořadatele Vladimír Novák

Výsledky

Letos se zúčastnilo 13 hráčů.
Pořadí na prvních místech:

V absolutním pořadi:

1. František Šaur
2. Michal Ostrý
3. Oliver T. Jelínek

V kategorii děti a mládež:

1. Oliver T. Jelínek
2. Josef Barták
3. Vítězslav Effenberger

Poděkování všem hráčům a všem kteří s organizací turnaje pomohli.

Fotogalerie

Krejčí Prosinec 5th, 2017

Mníšecká rošáda 2016

V neděli 4.12.2016 se v Městském kulturním středisku v Lipkách uskutečnil 11. ročník šachového turnaje Mníšecká rošáda.

Zúčastnilo se 24 hráček a hráčů, z toho 9 dětí.

Velkou novinkou byla změna herního systému. Opustili jsme model vyřazovací soutěže. Hrálo se švýcarským systémem na 9 kol. Tento způsob umožnil hrát partie v klidnějším tempu než v posledních letech, kdy se hrál tzv. bleskový šach. Tato změna byla přivítána většinou účastníků s povděkem a spolu s dobrou organizací, hodnotnými cenami, občerstvením, tradičním dortem, a hlavně celkovou přátelskou atmosférou přispěla k výraznému pochvalnému hodnocení letošního turnaje.

Umístění na prvních třech místech:

Absolutní pořadí: Kategorie děti:
1. Miroslav Blažek
2. František Šaur
3. František Kopecký
1. Oliver Jelínek
2. Jakub Nosek
3. Lucie Glasbergerová

Za pořadatele: Vladimír Novák

Fotogalerie

Krejčí Listopad 23rd, 2016

Mníšecká rošáda 2015

Krejčí Listopad 6th, 2015

Mníšecká rošáda 2014

Mníšecká rošáda 2013 – výsledky

Osmého ročníku již tradičního šachového turnaje Mníšecká rošáda se zúčastnilo celkem 22
hráček a hráčů. Z toho bylo 7 dětí (či mladých slečen a hochů) a 15 dospělých.

Pořadí na prvních třech místech:

v kategorii děti a mládež

1. Aneta Wojnarová
2. Martin Farda
3. Vojtěch Suchopár

v kategorii dospělí

1. Lukáš Jandourek
2. Miloslav Volf
3. Josef Kunágl.

Ceny předávali starosta Mníšku pod Brdy p. Petr Digrin a předseda Šachového klubu p. Vladimír Chudáček.

Oceněna byla i jediná šachistka v kategorii dspělých, paní Veronika Čecháková.

P. starosta dále ocenil nejmladšího účastníka turnaje, kterým byl Petr Štěpánek a také Michala Ostrého, který ač věkem patří do kategorie děti a mládež, tak pravidelně soutěží v kategorii dospělých a to s dobrými výsledky (účast ve finálové skupině a celkové osmé místo).

Organizátoři turnaje děkují všem účastníkům za čestnou a aktivní hru a také všem spolupořádajícím organizacím, kterými jsou: Městské kulturní středisko, Šachový klub a o.s. Oáza.

Krejčí Prosinec 8th, 2013

Mníšecká rošáda 2013

Pohádková cesta aneb Putování za zvířátky

Příjemná letní procházka kolem mníšeckých rybníků byla už po šestnácté zpestřena stanovišti a úkoly, které letos spojovala láska ke zvířátkům. OÁZA stmelila všechny zástupce organizací z Mníšku napříč všemi věkovými skupinami, aby společně potěšili naše děti. Těch letos dorazily zhruba dvě stovky a díky ochotě dobrovolníků si mohly projít 16 stanovišť a řešit zvířátkový kvíz.

V cílové farní zahradě se utkaly se zlou selkou a jejím kumpánem a zachránily tak živá kůzlátka. Radovat se mohly i z živých králíků. Na všechny děti čekaly drobné odměny v podobě dráčků, plyšáčků a knížeček. Vylosovaní luštitelé kvízu získali zdarma vstupenku do mníšeckého zámku. Pro osvěžení servírovali kuchaři ovocný salát. Nechyběla ani perníkářka. A k radosti všech dětí vyrostla na zahradě obří skluzavka.

OÁZA velice děkuje za spolupráci na této akci:

městu Mníšek pod Brdy za finanční i mediální podporu, městské policii za zajištění bezpečnosti při průchodu městem, zámku Mníšek pod Brdy za vstupenky zdarma i za zajištění stanoviště, Magdaléně za zapůjčení koziček a přípravu několika stanovišť, panu Kaprovi ze Svazu chovatelů za zapůjčení králíků, paní Jarolímkové za upečení „kouzelných“ hadů a dále zástupcům mníšecké farnosti, Junáka, Zálesáka a Rorejse i ostatním jednotlivcům za zabezpečení jednotlivých stanovišť, startu i cíle.

 

 

Pšeničková Pavla Červen 16th, 2013

Mníšecká rošáda 2012 – výsledky

V kategorii děti soutěžilo 6 dětí,

1. místo – Aneta Wojnarová
2. místo – Vojtěch Suchopár
3. místo – Jakub Horyna

V kategorii dospělých soutěžilo celkem 20 účastníků (z toho 4 „mládežníci“ mladší 18 let).

1. místo – Vít Šafář
2. místo – František Šaur
3. místo – Ondřej Vondrášek

Krejčí Listopad 15th, 2012

Mníšecká rošáda 2012

Svatováclavské posvícení – poděkování a fotogalerie

Děkujeme všem, kdo dorazili a oslavili s námi svatováclavské posvícení.

Slavili jsme putováním spojeným s úkoly /od Malé Svaté Hory na farní zahradu/,  výrobou ornátu,  kalichů a kaštanových zvířátek ve výtvarně dílně, lítou bitvou o srdce krásných dam, představením podle svatováclavské legendy a pojídáním sladkých dobrot a pečených vuřtíků.

Děkujeme: skupině historického šermu „Páni ze Zvěřince“,

všem, kdo se podíleli na divadelním představení (také paní varhanici za hudební doprovod), na přípravě stezky i výtvarné dílny, zajištění táboráku,

všem, kdo upekli sladké dobroty a posvícenské koláče,

a hlavně všem dětem i rodičům, že vytvořili příjemnou atmosféru.

 

 

Pšeničková Pavla Říjen 2nd, 2012

Next »