Co aktuálně uvítáme!

  • Pomozte nám s rekonstrukcí budovy pronajaté OÁZE!
    Po rekonstrukci hlavního sálu komunitního centra OÁZY, střechy a prostřední místnosti (šatna, kuchyňka), která úspěšně proběhla v letech 2013 až 2015, došlo i na opravu fasády. Nyní pokračujeme další etapou – vestavbou dvou toalet v krajní místnosti vpravo. Doufáme, že WC se podaří zprovoznit do poloviny července. V další fázi bude třeba dokončit vnitřní úpravy zbytku místnosti tak, aby se tam dala přestěhovat kuchyňka a mohla vzniknout klubovna. Vítaná je pomoc manuální i finanční. Kontaktní osoba: Zuzka Bartáková (605 706 794).
  • Máte-li zajímavý nápad na uspořádání akce, kontaktujte nás na: oaza.mnisek@seznam.cz a staňte se členy realizačního týmu.
  • Finanční příspěvky jsou vítány po celý rok.
    Bude respektováno, pro jaký účel chcete částku využít – např. na náklady spojené s pořádáním konkrétní akce,  na vybavení mateřského centra, na prolézačku na farní zahradě, na rekonstrukci budovy pronajaté OÁZE na farní zahradě aj.
    Bankovní spojení naleznete v Kontaktech.

Děkujeme!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *