Výstavy

Výstava „Skalecké kapličky 2010“

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy a Občanské sdružení Oáza si vás dovolují pozvat

na výstavu soutěžních prací závěrečného ročníku výtvarné soutěže

SKALECKÉ KAPLIČKY  2010

Výstava se koná o víkendech 29.-30.5. a 5.-6.6. 2010 v budově Oázy na farní zahradě (Nám. F.X.Svobody 38, Mníšek p.Brdy), otevřeno bude 10-12h a 14-17h.

Přijďte rozhodnout, které práce vás nejvíce oslovily a měly by tedy na další rok viset v kaplích křížové cesty na Skalce.

Součástí výstavy bude i dobročinný prodej vybraných obrázků z minulých ročníků soutěže. Peníze z prodeje budou prvním příspěvkem do sbírky „Skalecké kapličky“, jejíž výtěžek bude věnován na výzdobu a rekonstrukci kapliček křížové cesty na Skalce. Obrázky si můžete prohlédnout již nyní na http://oaza.mnisek.cz/akce/kaplicky/

Soutěže, Výstavy

Výtvarná soutěž Skalecké kapličky 2010

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy a Občanské sdružení OÁZA vyhlašují závěrečný ročník výtvarné soutěže

SKALECKÉ KAPLIČKY

Nápad na uspořádání soutěže dětských výtvarných prací s tématem výzdoby křížové cesty na Skalce se zrodil  v červenci 2000 při setkání kardinála Miloslava Vlka s občany a zastupiteli Mníšku v rámci tradiční Skalecké pouti. Rádi bychom naplnili původní záměr – uvést kapličky křížové cesty na Skalce do povědomí široké veřejnosti a později na tomto základě získat finanční prostředky, potřebné k definitivnímu vyzdobení kapliček, jak si to přál pan Karel Žofka ze Stříbrné Lhoty, který s touto myšlenkou přišel a uvedl ji v život.

Soutěž je vyhlášena pro nejširší veřejnost bez věkového omezení. Přijímají se práce vytvořené libovolnou výtvarnou technikou do velikosti 100×50 cm. Do soutěže budou zařazeny ucelené kolekce (14 zastavení křížové cesty).

Soutěžící se odevzdáním díla do soutěže vzdávají autorských práv k dílu ve prospěch dražby, jejíž výtěžek bude použit na realizaci definitivní výzdoby kapliček na Skalce.

Práce jsou přijímány na mníšecké faře – adresa: Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody, 252 10 Mníšek pod Brdy –  do soboty 15. května 2010.

Vyhodnocení soutěžních prací se uskuteční v rámci výstavy, která se bude konat v budově Občanského sdružení OÁZA na farní zahradě v Mníšku pod Brdy od 29. května do 6. června 2010.

Fotokopie vítězné kolekce budou umístěny v kapličkách křížové cesty na Skalce.

Další konkrétní informace mohou zájemci získat na těchto kontaktech:

Fara Mníšek pod Brdy
tel. 318 592 619. e-mail: farnost.mnisek@centrum.cz (P. Jan Dlouhý),
Občanské sdružení OÁZA
tel. 728 01 06 82., e-mail: j.ptackova@volny.cz (PharmDr. Jiřina Ptáčková)
MKS Mníšek pod Brdy
tel. 318 592 280, e-mail: mks@mnisek.cz (Mgr. Jarmila Balková)

Ukázky děl z předchozích ročníků

Ostatní

POZVÁNKA na valnou hromadu Občanského sdružení OÁZA

Zveme Vás na valnou hromadu o. s. OÁZA Mníšek pod Brdy, která proběhne

ve čtvrtek 8. 4. 2010 od 19.00 hod na faře

Obsahem programu budou mimo jiné následující záležitosti:

  • Plán nejbližších akcí
  • Schválení účetní závěrky za rok 2009, rozdělení hospodářského výsledku
  • Výběr členských příspěvků
  • volba výboru, revizní komise, předsedy a místopředsedy sdružení
  • Ostatní dotazy, podněty návrhy..

Srdečně zveme všechny členy i případné nové zájemce o členství.

Za sdružení – Jiřina Ptáčková, předsedkyně

Akce pro rodiče

Kurzy sebeobrany žen

Česká Asociace KravMagy a Kapapu & TOM FANTAN Dobříš

zve všechny zájemkyně starší 15 let na

KURZY SEBEOBRANY ŽEN

Sobota 27.2. 2010 – 13.00 – 17.00

v sále Městského kulturního střediska Mníšek pod Brdy
Základní kurz BASIC 1. – pro úplné začátečnice.

Neděle 28.2.2010 – 13.00 – 17.00

v tělocvičně Orel Dobříš, 28. října 451, Dobříš
Rozšiřující kurz BASIC 2. – rozšíření kurzu BASIC 1.

Cena kurzu: 250 Kč za účastnici a den kurzu.

Kapacita akce omezena, hlaste se prosím mailem. Je možné se zúčastnit obou kurzů.
Kontakt  na  lektora: Michal Janoušek, GSM: 605/130057, kurzy@oddil-fantan.org

Kurz je pořádán ve spolupráci s

Občanským sdružením OÁZA Mníšek a MKS Mníšek p. Brdy

Akce pro rodiče

BESEDA O MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V MNÍŠKU

MATEŘSKÉ CENTRUM OÁZA

zve všechny rodiče na

BESEDU

s

Marií Šretrovou a Petrou Poučkovou

ředitelkami MŠ 9. května a MŠ Nová

na téma

MATEŘSKÉ ŠKOLY V MNÍŠKU

– KTEROU VYBRAT PRO SVÉ DÍTĚ?

ve čtvrtek 11. 2. 2010

v 18.00 hodin

v herně MC OÁZA, MKS V Lipkách 62, Mníšek p/B

Přijďte se dozvědět více o koncepcích a nabídkách obou mateřských škol dříve, než přivedete své děti k zápisu do jedné z nich.

Akce pro děti

Dětský karneval

Římskokatolická farnost v Mníšku pod Brdy,

občanské sdružení Oáza a Magdaléna o.p.s.

zvou všechny děti na

maškarní rej

v sobotu 13.2.2010 ve 14.00 hodin

v Kulturním středisku v Lipkách.

Můžete se těšit na tancování, hry, soutěž o nejhezčí masku a spoustu dalších překvapení. Konec  v 16.30 hodin.

Hudbu zajišťují Zálesáci. Vstupné dobrovolné.