Výtvarná soutěž Skalecké kapličky 2010

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy a Občanské sdružení OÁZA vyhlašují závěrečný ročník výtvarné soutěže

SKALECKÉ KAPLIČKY

Nápad na uspořádání soutěže dětských výtvarných prací s tématem výzdoby křížové cesty na Skalce se zrodil  v červenci 2000 při setkání kardinála Miloslava Vlka s občany a zastupiteli Mníšku v rámci tradiční Skalecké pouti. Rádi bychom naplnili původní záměr – uvést kapličky křížové cesty na Skalce do povědomí široké veřejnosti a později na tomto základě získat finanční prostředky, potřebné k definitivnímu vyzdobení kapliček, jak si to přál pan Karel Žofka ze Stříbrné Lhoty, který s touto myšlenkou přišel a uvedl ji v život.

Soutěž je vyhlášena pro nejširší veřejnost bez věkového omezení. Přijímají se práce vytvořené libovolnou výtvarnou technikou do velikosti 100×50 cm. Do soutěže budou zařazeny ucelené kolekce (14 zastavení křížové cesty).

Soutěžící se odevzdáním díla do soutěže vzdávají autorských práv k dílu ve prospěch dražby, jejíž výtěžek bude použit na realizaci definitivní výzdoby kapliček na Skalce.

Práce jsou přijímány na mníšecké faře – adresa: Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody, 252 10 Mníšek pod Brdy –  do soboty 15. května 2010.

Vyhodnocení soutěžních prací se uskuteční v rámci výstavy, která se bude konat v budově Občanského sdružení OÁZA na farní zahradě v Mníšku pod Brdy od 29. května do 6. června 2010.

Fotokopie vítězné kolekce budou umístěny v kapličkách křížové cesty na Skalce.

Další konkrétní informace mohou zájemci získat na těchto kontaktech:

Fara Mníšek pod Brdy
tel. 318 592 619. e-mail: farnost.mnisek@centrum.cz (P. Jan Dlouhý),
Občanské sdružení OÁZA
tel. 728 01 06 82., e-mail: j.ptackova@volny.cz (PharmDr. Jiřina Ptáčková)
MKS Mníšek pod Brdy
tel. 318 592 280, e-mail: mks@mnisek.cz (Mgr. Jarmila Balková)

Ukázky děl z předchozích ročníků

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *