Ostatní

Výzva na prázdniny

Přejeme všem krásné prázdniny, plné nejen dobrodružství, ale i odpočinku a pohody.  Sejdeme se jistě na Skalecké pouti (17.-18.7.),  a třeba i na jiných zajímavých akcích v Mníšku a okolí.  Na naše vlastní akce se můžete těšit zase v září!

I my se těšíme na Vás!!!

Naše sdružení je otevřeno všem, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění v Mníšku a hledají dobrou partu slušných lidí. Čím více nás bude, tím bude náš program zajímavější a pestřejší.  Nebojte se tedy přijít mezi nás či ozvat se na e-mail, ať jste jakkoliv staří, mladí, s dětmi či bez dětí!

Za občanské sdružení Oáza se na setkání těší

Zuzka Bartáková
oaza.mnisek@seznam.cz

Ostatní, Výstavy

Sbírka „Skalecké kapličky“ zahájena!

Dne 20.6. byla městem Mníšek pod Brdy ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. Václava v Mníšku pod Brdy a občanským sdružením OÁZA slavnostně zahájena veřejná sbírka „Skalecké kapličky“.

„Sbírka se koná pro účely celkové revitalizace areálu a rekonstrukce křížové cesty. Dali jsme si za cíl postupně stavebně stabilizovat a opravit všech 14 kapliček. V konečné fázi pak budou kapličky vyzdobeny sakrálními uměleckými prvky. Uvažujeme o kovářských prvcích nebo např. keramické mozaice“.

Na podporu sbírky budou organizovány kulturní, společenské i sportovní akce, koncerty, přednášky a soutěže. Přispět mohou všichni, komu není historie a význam Skalky lhostejný a to např. přímo na konto 30031-388055349/0800, prostřednictvím pokladniček, které budou na různých místech města, na pokladně města, v Městském kulturním středisku nebo přímo na Skalce, v klášteře.

Více informací naleznete v tiskové zpráve na stránkách města,

http://www.mnisek.cz/obcan/informacni-servis/sbirka-skalecke-kaplicky/?more=481#news481

Fotogalerie, Soutěže, Výstavy

Vyhlášení výsledků soutěže „Skalecké kapličky 2010“

V letošním ročníku soutěže se nakonec sešlo celkem 5 souborů a 2 samostatné práce. Všechna díla byla vystavena o víkendech 29.-30.5. a 5.-6.6. 2010 v budově Oázy  na farní zahradě a o vítězném souboru rozhodli návštěvníci hlasováním. Ankety se celkem zúčastnilo 85 osob, nejvíce – 55 hlasů – obdržel soubor „A“ (práce žen z mníšecké farnosti pod vedením Katky Typlové, technika sypaných barevných písků).  Na druhém místě s počtem 24 hlasů se umístil soubor „C“ (koláže dětí z výuky náboženství v pod vedením Daniely Feltové). Zbylé tři kolekce, pocházející od žáků Křesťanského gymnázia Praha 10 pod vedením Zdeňky Marschalové,  získaly 3, 2 a 1 hlas.
Kopie vítězného souboru budou jako obvykle umístěny v kapličkách křížové cesty na Skalce.
Všem účastníkům soutěže děkujeme za vynaložené úsilí a vydařené obrázky!
Děkujeme také návštěvníkům, zejména těm, kteří si zakoupili obrázek z předchozích ročníků soutěže a přispěli tak na výzdobu a rekonstrukci kapliček. Dobročinná prodejní výstava dále pokračuje v chodbě kláštera na Skalce, viz. předchozí pozvánka.

Ostatní, Výstavy

Přispějte i Vy na výzdobu Skaleckých kapliček!

Dobročinná prodejní výstava „Skalecké kapličky“

Letošní (a zároveň závěrečný) ročník výtvarné soutěže „Skalecké kapličky“ je uzavřen, a tak je čas naplnit původní záměr soutěže a věnovat všechny síly na získání finančních prostředků pro realizaci finální výzdoby kapliček.

Za tímto účelem si Vám dovolujeme nabídnout ke koupi vybrané výtvarné práce z minulých ročníků soutěže. Peníze z prodeje budou prvním příspěvkem do sbírky „Skalecké kapličky“, jejíž výtěžek bude věnován na výzdobu a rekonstrukci kapliček křížové cesty na Skalce.
Obrázky je možné  zakoupit na výstavě soutěžních prací letošního ročníku, viz níže. Dobročinná prodejní výstava dále bude pokračovat přímo na Skalce v chodbě kláštera a bude přístupná od 12.6. v rámci návštěvní doby areálu (o víkendech 10-17h, ve všední dny po dohodě se správcem). Obrázky si můžete prohlédnout také na adrese http://oaza.mnisek.cz/akce/kaplicky/. V nabídce jsou většinou ucelené soubory 14-ti zastavení, ale lze je zakoupit i po jednotlivých obrazech. Minimální cena je 99 Kč za jeden obraz, výše příspěvku samozřejmě není omezena.

Předem děkujeme za Váš zájem!

Občanské sdružení Oáza, Římskokatolická farnost a Městské kulturní středisko
Mníšek pod Brdy

http://galerie.mnisek.cz/index.php/D

Výstavy

Výstava „Skalecké kapličky 2010“

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, Městské kulturní středisko Mníšek pod Brdy a Občanské sdružení Oáza si vás dovolují pozvat

na výstavu soutěžních prací závěrečného ročníku výtvarné soutěže

SKALECKÉ KAPLIČKY  2010

Výstava se koná o víkendech 29.-30.5. a 5.-6.6. 2010 v budově Oázy na farní zahradě (Nám. F.X.Svobody 38, Mníšek p.Brdy), otevřeno bude 10-12h a 14-17h.

Přijďte rozhodnout, které práce vás nejvíce oslovily a měly by tedy na další rok viset v kaplích křížové cesty na Skalce.

Součástí výstavy bude i dobročinný prodej vybraných obrázků z minulých ročníků soutěže. Peníze z prodeje budou prvním příspěvkem do sbírky „Skalecké kapličky“, jejíž výtěžek bude věnován na výzdobu a rekonstrukci kapliček křížové cesty na Skalce. Obrázky si můžete prohlédnout již nyní na http://oaza.mnisek.cz/akce/kaplicky/

Soutěže, Výstavy

Výtvarná soutěž Skalecké kapličky 2010

Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy a Občanské sdružení OÁZA vyhlašují závěrečný ročník výtvarné soutěže

SKALECKÉ KAPLIČKY

Nápad na uspořádání soutěže dětských výtvarných prací s tématem výzdoby křížové cesty na Skalce se zrodil  v červenci 2000 při setkání kardinála Miloslava Vlka s občany a zastupiteli Mníšku v rámci tradiční Skalecké pouti. Rádi bychom naplnili původní záměr – uvést kapličky křížové cesty na Skalce do povědomí široké veřejnosti a později na tomto základě získat finanční prostředky, potřebné k definitivnímu vyzdobení kapliček, jak si to přál pan Karel Žofka ze Stříbrné Lhoty, který s touto myšlenkou přišel a uvedl ji v život.

Soutěž je vyhlášena pro nejširší veřejnost bez věkového omezení. Přijímají se práce vytvořené libovolnou výtvarnou technikou do velikosti 100×50 cm. Do soutěže budou zařazeny ucelené kolekce (14 zastavení křížové cesty).

Soutěžící se odevzdáním díla do soutěže vzdávají autorských práv k dílu ve prospěch dražby, jejíž výtěžek bude použit na realizaci definitivní výzdoby kapliček na Skalce.

Práce jsou přijímány na mníšecké faře – adresa: Římskokatolická farnost Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. Svobody, 252 10 Mníšek pod Brdy –  do soboty 15. května 2010.

Vyhodnocení soutěžních prací se uskuteční v rámci výstavy, která se bude konat v budově Občanského sdružení OÁZA na farní zahradě v Mníšku pod Brdy od 29. května do 6. června 2010.

Fotokopie vítězné kolekce budou umístěny v kapličkách křížové cesty na Skalce.

Další konkrétní informace mohou zájemci získat na těchto kontaktech:

Fara Mníšek pod Brdy
tel. 318 592 619. e-mail: farnost.mnisek@centrum.cz (P. Jan Dlouhý),
Občanské sdružení OÁZA
tel. 728 01 06 82., e-mail: j.ptackova@volny.cz (PharmDr. Jiřina Ptáčková)
MKS Mníšek pod Brdy
tel. 318 592 280, e-mail: mks@mnisek.cz (Mgr. Jarmila Balková)

Ukázky děl z předchozích ročníků

Ostatní

POZVÁNKA na valnou hromadu Občanského sdružení OÁZA

Zveme Vás na valnou hromadu o. s. OÁZA Mníšek pod Brdy, která proběhne

ve čtvrtek 8. 4. 2010 od 19.00 hod na faře

Obsahem programu budou mimo jiné následující záležitosti:

  • Plán nejbližších akcí
  • Schválení účetní závěrky za rok 2009, rozdělení hospodářského výsledku
  • Výběr členských příspěvků
  • volba výboru, revizní komise, předsedy a místopředsedy sdružení
  • Ostatní dotazy, podněty návrhy..

Srdečně zveme všechny členy i případné nové zájemce o členství.

Za sdružení – Jiřina Ptáčková, předsedkyně