Nevybíráme anděly (T.Halík)

aneb kterak moudře spravovat tuto zemi?

(4. večer diskusního cyklu Světozor, 29.10.2013)

V tento večer jsme rozvíjeli spontánní nápad, provést na Světozoru krátkou reflexi proběhnuvších parlamentních voleb. Mnozí v politice postrádáme čestnost, pokoru, … (všechny body přikázání). Dále bychom chtěli hovořit i o poslání spravovat svěřený majetek (zemi) a o odpovědnosti za potřebné… Kolik politiků si tuto závažnost uvědomuje? Dále o vizi do budoucna, ve spojení politika a Bůh.

Inspirací k nastartování diskuse nám byl předvolební rozhovor s Tomášem Halíkem pod názvem „Čekají nás nejdůležitější volby od pádu komunismu“, který pro nás objevila Saša.

 

Následují další poznámky z diskuse.

  Vláda v zemi

 • vize, zralost, demokracie, byrokracie
 • sponzoři, organizovaný zločin, federace, globalizace

Námitka: kriminalizace politiky je mediální bublina. Ve srovnání s nekompetentností a nedostatkem elánu či vize je organizovaný zločin opravdu marginální.

 

Co nám schází:

 • Aby pro všechny platilo desatero.
 • Duchovní pohled na stav a vývoj společnosti.
 • Část společnosti, která má větší intelektuální a morální náboj, je nyní v defenzivě.
 • Co nabídnout mladým lidem: „A já stále hůře nalézám argumenty, jak v nich vzbuzovat hrdost na naši zemi a současnou společnost.“
 • „Ale nevybíráme anděly, chceme jen zabránit nástupu opravdu nebezpečných sil, a těm nahrávají všichni nevoliči. Je mravní povinností jít k volbám a volit rozumně a zodpovědně.“

 

Další „literatura“:

 • Přednáška „Globální přesun moci“ od Paddyho Ashdowna na TEDu. Bývalý britský poslanec a diplomat mluví o přesunu moci směrem horizontálním (ze Západu na Východ) a vertikálním (ze států na globální společnosti), a také o globální vzájemné propojenosti.
 • Indická chvála indické „měkké síly“ na TEDu. Zástupce generálního tajemníka OSN Shashi Tharoor mluví o „měkké síle“ Indie – schopnosti přitahovat jiné svou kulturou, politickými hodnotami, zahraniční politikou.
 • Důvody Evropana k obdivu Číny na TEDu. Britský akademik a bývalý novinář Martin Jacques identifikuje tři základní kameny čínského vzestupu: stát postavený na civilizaci místo národnosti, koncept rasy Chan a kladný vztah společnosti ke státu.
 • Čínská chvála čínské meritokracie na TEDu. Dravý šanghajský investor Eric X. Li, studovaný v Berkeley, vyzdvihuje čínský systém kariérních úředníků jako alternativu k západní demokracii.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *