Světozor

Zveme Vás na dobrou družnou výpravu za poznáním v sérii diskusních večerů, které nám umožňují společně sdílet své pohledy na svět, ale také nás provokují k zamyšlení. Povídáme si s rozhleděnými lidmi na zajímavá témata tak, aby nás to posunulo o kousek dál v životním zrání. Název Světozor jsme zvolili proto, že má zajímavé asociace (rozhled, multi-kulti, biograf, cukrárna, Šafárik a trochu i světonázor).

Každý večer má své předem dané téma. K nastartování a nasměrování diskuse slouží krátké video nebo úryvek z knížky (cca 15 min). Dále se pokračuje volnou diskusí ve stylu brainstormingu nebo Chatrče: každý názor je přípustný, nepřicházím nikoho přesvědčovat, ale podívat se na svět jinýma očima. Nechám na sebe v nejbližších hodinách působit inspirující myšlenky druhých, abych si tak nakonec ujasnil, kde sám stojím, co cítím, kam směřuji. O přestávce si rádi beze slov zabubnujeme, aby myšlenky měly čas zrát.

Téma večera si připravuje vždy jeden z nás na základě toho, co ho poslední dobou nadchlo, inspiruje, naplňuje elánem, dodává mu sílu. Témata jsou velmi obecně provázána heslem „aplikovaná víra“, ať už je to víra v Boha, v dobro, v lásku či v lidskost. „Vyzobáváme“ tyto vyšší principy z každodenního dění kolem nás a na druhou stranu také hledáme cesty, jak tyto vyšší principy promítnout do svého všedního konání, vystupování a rozhodování.

Navrhovaná témata zahrnují:

 1. Hledající a zabydlení (Tomáš Halík) aneb proč předávat tutéž tradici jinými slovy? (9.4.2013)
 2. Pět jazyků lásky (Gary Chapman) aneb mám se ještě dneska dělit o poslední krajíc chleba? (13.5.2013)
 3. Ekonomika daru (Eric S. Raymond) aneb cože zůstane na ruce, která růži podala? (4.6.2013)
 4. Keď pomoc škodí (Steve Corbet, Brian Fikkert) alebo ako zmierniť chudobu bez ublíženia chudobným a vám samotným? (16.7.2013 a 17.2.2014)
 5. Nevybíráme anděly (T.Halík) aneb kterak moudře spravovat tuto zemi? (29.10.2013)
 6. Bible s citem (P.Remeš) aneb co prožívám když čtu tuto kapitolu? (25.11.2013 a 31.3.2014)
 7. Ateismus 2.0 (Alain de Botton) aneb co se může líbit ateistům na náboženství? (27.1.2014)
 8. Žití v přítomnosti – Sokrates, Chatrč (28.4.2014)
 9. Velká historie světa (David Christian) aneb čehože jsme to vrcholem? (22.9.2014)
 10. Rodina jako sociální děloha (V. Chvála, L. Trapková) aneb jaký má rodina ještě smysl v dnešní moderní době? (17.11.2014 a 24.11.2014)
 11. Historie jako nauka o přítomnosti (R. Stark, N. Ferguson) aneb z čeho pramení naše síla? (27.4.2015)
 12.  

 13. Jak se v běžném životě napojujeme na Zdroj, jak s ním komunikujeme? – Proměna (Wayne Dyer)
 14. Jak získávat přátele, působit na lidi a nezblbnout z toho? – knihy Jak získávat přátele a působit na lidi (Dale Carnegie) a Sedm návyků vysoce efektivních lidí (Stephen Covey).
 15. O matce marnotratného syna (Lukáš 15:11-32) aneb proč drží muži a ženy hladovky? (Mužská a ženská spiritualita, výzdoba v kostele, hladovka na poušti, lidová zbožnost, proč si nevyrábět modly, proč chodí muži méně do kostela, jsou křesťané zženštilí? …)
 16. Bůh vyslyší i nevěřící (Róbert Bezák) aneb můžu mezi vás i když jsem rozvedená?
 17. Hledání mužnosti – inspirace M.Kuffou – „Kde končí naděje, začíná peklo“.
 18. Sloni a důležitost otcovství (Wade Horn).
 19. Nové úrovně organizace společnosti – demokracie (sociální kapitál), nadnárodní firmy a crowdsourcing
 20. Ljudmila Ulická: Daniel Stein, překladatel
 21. Anthony de Mello: Bdělost
 22. Elias Vella: Svatost je pro každého
 23. Anthony de Mello: Cesta k lásce
 24. Adam Grant: Give and take, aneb jak dáváním získat a celý se nerozdat
 25. Barry Schwartz: Praktická moudrost, aneb kam se nám ztrácí z institucí cit? Viz také okno vitality Bernarda Lietaera.
 26. Bible – o Janu Křtiteli
 27. bibliodrama
 28. příběhy lidí z Bible – svatba – různé pohledy (přizvat pana faráře)
 29. Proč nedali všechna evangelia do Bible? Co ty apokryfní? Jak to mohli na koncilu vědět – pár desítek lidí?
 30. Církev a celibát – ženit se můžou kněží nekřesťané i jiné křesťanské církve, proč katolíci ne?
 31. Paralela víry a abstinence od alkoholu (cynizmus, zlo, mamon jako alkohol).
 32. Církev a majetek: církevní vyrovnání a nejlepší správce, církevní desátky a římský aparát, kulturní dědictví, pozůstalosti bezdětných – stát vs. církev, benediktíni-cisterciáci-trapisté.

Myšlenka se rodí, pojďme jí dát spolu tvar.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *