OÁZA oslavila Svatováclavské posvícení

Letošní putování za sv. Václavem začalo na Malé Svaté Hoře. Stezka s úkoly byla příjemným zpestřením svátečního dne a v cíli na farní zahradě bylo všem dopřáno hojně jídla, pití i zábavy.
Děti i dospělé pobavil kejklíř Vítek z divadelní společnosti Chůdadlo. K poslechu i tanci zahrála farní rodinná kapela Familion. Obdivovat jsme mohli práci nefalšované tkadleny s kolovrátkem. Pečení hadi z těsta nad ohněm se rozplývali na jazyku. Nechyběla ani podzimní výtvarná dílna se zvířátky z brambor. Završením programu byl zpěv svatováclavského chorálu s družinou knížete Boleslava.
Dobročinný středověký jarmark opět splnil svůj účel – jeden vyrobil, druhý usušil, třetí upekl,  další prodal a jiný nakoupil. Součet dal 11.300,- Kč. Výtěžek bude věnován na rekonstrukci budovy komunitního centra OÁZY na farní zahradě, konkrétně na opravu druhé půlky střechy. Díky všem za společné přispění!
Je na čase také zbilancovat nad letošní rekonstrukcí OÁZY. Letos jsme pořídili dva nové dřevěné záchodky a jeden nový chemický záchod. Nechali zasklít a vyrobit chybějící okna. Dále jsme pokračovali v rozvodu elektřiny do zbývajících částí budovy včetně venkovního světla a zásuvky. Natřeli jsme štítovou zeď. A hlavně – díky investičnímu grantu města a daru od společnosti VALUE ADDED, a.s. jsme se mohli pustit do opravy střechy – máme zrekonstruovanou půlku střechy, která je téměř jako nová! A začínáme s opravou i druhé části.
Patron naší země a mníšecké farnosti sv. Václav vždy pomyslně zamyká dveře za akcemi OÁZY na farní zahradě. Tak na jaře se na Vás zase těšíme!

Fotografie © Josef Porsch

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *